Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Informacja dla mieszkańców gminy Rychwał PDF  | Print |  E-mail

Z przeprowadzonych kontroli i statystyk wynika, że część mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów nie wywiązuje się z ciążącego na nich obowiązku segregowania odpadów. W pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się odpady, które powinny być wysegregowane. Z niektórych nieruchomości odpady segregowane w workach w ogóle nie są wystawiane do odebrania. Urząd Gminy i Miasta w Rychwale zmuszony jest do podjęcia częstszych kontroli w zakresie prawidłowego segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla przypomnienia, jak prawidłowo segregować odpady, w najbliższym czasie przekazana zostanie Państwu ulotka informacyjna (przy odbiorze odpadów segregowanych).

W związku z uruchomieniem spalarni odpadów w Koninie drastycznie wzrasta cena zagospodarowania odpadów zmieszanych. Aby jak najmniej wpłynęła ona na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nowego roku planowane jest wydzielenie popiołu ze strumienia odpadów komunalnych. Pozwoli to znacznie obniżyć ilość i wagę odpadów zmieszanych, a tym samym koszt ich zagospodarowania.

W najbliższym czasie pracownicy PGKiM w Rychwale Sp. z o.o. dostarczą Państwu oświadczenie, w którym właściciel nieruchomości zadeklaruje, czy dla nieruchomości potrzebny jest pojemnik na popiół. Brak złożonego oświadczenia w terminie do 10 grudnia 2015 r. jest jednoznaczny z tym, że na danej nieruchomości nie powstaje odpad w postaci popiołu i nie będzie potrzebny pojemnik na popiół.

Poniżej do pobrania informacja dla mieszkańców oraz oświadczenie:

1. Informacja dla mieszkańców

2. Oświadczenie.