Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Fundusze unijne dla samorządów i rolników 2014-2020 PDF  | Print |  E-mail

Rusza kolejny okres ubiegania sie o środki unijne 2014-2020, i mimo tego, że nowy okres programowania formalnie  już się rozpoczął, to najprawdopodobniej o fundusze unijne będzie można ubiegać się najwcześniej w połowie 2015 roku. Pozyskane środki będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Najważniejsze programy:
•    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
•    Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)
•    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),
•     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
•     Program Operacyjny Polska Cyfrowa.


Jednak dla gmin wiejsko-miejskich takich jak Rychwał i dla ich mieszkańców największym źródłem pomocy unijnej będzie w dalszym ciągu PROW. Gmina będzie miała szanse pozyskać środki na budowę dróg lokalnych, gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje związane z energią odnawialną, zagospodarowywanie miejsc rekreacji, infrastrukturę związaną z kulturą i dziedzictwem przyrodniczym.
Rolnicy, będą mogli pozyskać środki w ramach następujących działań:

- premie dla młodych rolników (100 tys. zł),
- restrukturyzacja małych gospodarstw (60 tys. zł),
- płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa,
- modernizację gospodarstw rolnych (od 200 tys. zł do 900 tys. zł),
- inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej,
- inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjał produkcji rolnej,
- tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie.

W ramach tego programu ARiMR będzie realizować płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatność ONW).
Więcej informacji na temat PROW można znaleźć na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html lub w powiatowych biurach ARiMR.