Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Współpraca z NGO

Gmina Rychwał współpracuje z różnymi organizacjami i podmiotami na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem kultury, sportu, edukacji i wychowania, pomocy społecznej czy też przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym. Działania gminy nakierowane są przede wszystkim na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu zadań w zakresie nieobjemowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Kształtowana w ostatnich latach współpraca w formach finansowej i pozafinansowej, doprowadziła do wyrobienia określonych dobrych praktyk i wzorów umożliwiających realizację zadań na wysokim poziomie. Pozytywne relacje z partnerami non-profit wypracowane zostały na podstawie wzajemnej odpowiedzialności, zaufania i dobrej komunikacji.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA WSPÓŁPRACĘ Z NGO

MAGDALENA GŁĄB
JOANNA MICHALAK

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
pokój nr 8

tel. 63 2481001 w.19

PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytut HR we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Poddziałania  5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, jako jedno z działań mających na celu budowanie profesjonalnych relacji we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.

Głównym problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu oraz wykorzystanie modelu, jest niewystarczająca efektywność kontraktowania w zakresie usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego w Wielkopolsce.

Gmina Rychwał w okresie od listopada 2013 r. do maja 2014 r., uczestniczyła w procesie testowania rozwiązań mających na celu polepszenie jakości współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi w obszarze realizacji zadań publicznych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z produktem finalnym opracowanym w ramach projektu innowacyjnego PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin.

Link do poszczególnych produktów wypracowanych w ramach projektu PI STAR: http://www.uslugispoleczne.org.pl/pistar/?page_id=20


Gminy testujące model PI STAR w Wielkopolsce

gminy miejskie:
1. Konin
2. Kościan
3. Puszczykowo

gminy miejsko-wiejskie:
4. Kórnik
5. Oborniki
6. Pogorzela
7. Rychwał
8. Wolsztyn

gminy wiejskie:
9. Brodnica
10. Doruchów
11. Duszniki
12. Godziesze Wielkie
13. Kotlin
14. Kuślin
15. Przygodzice
16. Sieroszewice
17. Suchy Las

 

OBSZARY WSPÓŁPRACY Z NGO


1 Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS
2 Stowarzyszenia – ma być łatwiej
3 Ogłoszenia o konkursach
4 Przydatne linki
5 Programy współpracy
6 Boisko ORLIK
7 Sprawozdania