Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Absolutorium dla Burmistrza PDF  | Print |  E-mail

28 maja br. w sali Narad Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej, poświęcona wykonaniu budżetu za rok 2014 i udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Rychwała.
Po przedstawieniu sprawozdań i wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, wszyscy Rychwalscy Rajcy jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Rychwała panu Stefanowi Dziamarze.

Relacja Wirtualny Konin

Relacja TV Konin

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nie miał również żadnych wątpliwości co do celowości i gospodarności wydatkowanych środków z gminnego budżetu w roku 2014 i wyraził opinię, że wniosek o udzielenie Burmistrzowi Rychwała absolutorium jest należycie uzasadniony.

Potwierdzeniem sukcesu burmistrza były bukiety kwiatów oraz życzenia zdrowia i długiej owocnej pracy na rzecz rychwalskiej społeczności.
Burmistrz podkreślił, że absolutorium to ukoronowanie nie tylko jego pracy, ale również sukces radnych, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych.