Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Aglomeracja Konińska
Kończymy projekt, czas na działania

Powiat Koniński i jego 15 samorządowych partnerów podsumowało we wtorek 17 marca projekt „Aglomeracja Konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”. – Jesteśmy gotowi do pozyskiwania pieniędzy z nowej perspektywy unijnej – mówił starosta koniński Stanisław Bielik.

W konferencji podsumowującej projekt, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, wzięli udział wojewoda wielkopolski Piotr Florek, poseł Tomasz Nowak, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu konińskiego, przedstawiciele miasta Konin i Powiatu Konińskiego, radni i liderzy opinii w gminach oraz przedsiębiorcy. Wszyscy zapoznali się z prezentacjami dokumentów strategicznych. Same dokumenty, ze względu na ich ilość, dołączono jako nośnik elektroniczny do wydanego na te okoliczność folderu podsumowującego projekt.

Zakończenie projektu Aglomeracja Konińska to tak naprawdę początek drogi i wyzwania, przed którym stoją konińskie samorządy. – Dzięki realizacji tego projektu jesteśmy wszyscy jak sportowcy w blokach startowych na bieżni: po treningu, gotowi do biegu. W tym unijnym rozdaniu pamiętać jednak trzeba, że to bieg sztafetowy, wspólny i to współpraca samorządów między sobą, bądź z innymi partnerami społecznymi czy przedsiębiorcami ma być premiowana przez najbliższe lata – mówił podczas konferencji współautor projektu Witold Nowak, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie. Dzięki realizacji projektu przez ostatnie dwa lata nie tylko wykonano badanie społeczne mieszkańców i przygotowano sześć dokumentów strategicznych obejmujących obszar Konina i powiatu konińskiego, szkolono samorządowców z zarządzania strategicznego, przygotowywania wniosków z nowej perspektywy unijnej, czy tworzenia oferty inwestycyjnej. Projekt był przede wszystkim szansą na budowanie partnerstwa pomiędzy samorządami obszaru funkcjonalnego Aglomeracja Konińska.

Co zatem będzie działo się dalej? Konińskie samorządy czekają na ostateczne uszczegółowienie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, gdzie w trybie konkursowym chcą pozyskiwać pieniądze na rozwój regionalny. Dodatkową szansą zapisaną w programie jest pozakonkursowy tryb negocjacji projektów rozwojowych dla Obszaru Strategicznej Interwencji miasta Konina i gmin go otaczających (ok. 130 mln EUR).

„Aglomeracja Konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” to zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w konkursie na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”. Wartość projektu zamknie się kwotą prawie 795 tys. zł.

 

 
«StartWstecz123DalejWstecz»

Page 1 of 3