Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Bezpiecznie i kolorowo w parku PDF  | Print |  E-mail

W bieżącym roku zrealizowano dwie inwestycje powiększające tereny rekreacyjne gminy Rychwał. W Grochowach powstał nowy plac zabaw dla dzieci wraz z siłowniami zewnętrznymi, a na terenie Parku Miejskiego w Rychwale dokonano doposażenia i wymiany urządzeń zabawowych a także zamontowano ogrodzenie od strony ul. Tuliszkowskiej oraz odnowiono ogrodzenie od strony ul. Złotkowskiej.

I tak na terenie naszej gminy powiększa się systematycznie liczba miejsc wypoczynku dla dzieci. Obecnie mamy do dyspozycji place zabaw i miejsca rekreacji  na terenie sołectw: Kuchary Borowe, Broniki, Grabowa, Kuchary Kościelne (teren Szkoły Podstawowej), Dąbroszyn, Jaroszewice Grodzieckie, Grochowy, Złotkowy a w Rychwale przy ul. Wiśniowej, na placu Wacława Jedyńskiego oraz w Parku Miejskim. Oddając nowe miejsca wypoczynku dla dzieci, zwracamy szczególną  uwagę na konieczność dbałości o ich bezpieczeństwo przez osoby korzystające z tych obiektów. W ostatnim czasie dokonano przeglądu wszystkich placów zabaw na terenie gminy. Niektóre elementy niestety wymagały demontażu ze względu na zły stan techniczny. Mamy nadzieję, że nowe miejsca rekreacji będą jak najdłużej służyły mieszkańcom, a w kolejnych latach uda się pozyskać środki na nowe place zabaw.