Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RYCHWAŁ PDF  | Print |  E-mail

Nabór deklaracji do projektu budowy mikroinstalacji prosumenckich

– ogniw fotowoltaicznych

Gmina Rychwał ogłasza nabór deklaracji do projektu pod nazwą budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej oraz zużywania jej na potrzeby własne obejmującego wykonanie systemu fotowoltaicznego na potrzeby budynku mieszkalnego (gospodarstwa domowego) położonego na terenie gminy Rychwał.

DEKLARACJA

Gmina Rychwał będzie się ubiegać o dofinansowanie tej inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W województwie wielkopolskim realizowane będą tylko 3 takie projekty, pozostałe wnioski, będą rozpatrywane w ramach listy krajowej.

W ramach projektu planowana jest instalacja systemów fotowoltaicznych wytwarzających z promieniowania słonecznego energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby budynków mieszkalnych.

Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

W ramach projektu w gminie Rychwał planowana jest budowa 20 mikroinstalacji na potrzeby budynków mieszkalnych osób fizycznych. Szacunkowy koszt 1 instalacji o mocy 4 kW to 25 tys. złotych – wkład mieszkańca to około 4,5 tys. złotych. Mikroinstalacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Założenia programu wykluczają możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego i jej wykorzystania na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego. W takim przypadku realizacja inwestycji będzie możliwa jedynie w przypadku posiadania odrębnego licznika na energię wykorzystywaną na potrzeby gospodarstwa domowego i odrębnego na potrzeby gospodarstwa rolnego czy też prowadzenia działalności gospodarczej.

Całość inwestycji będzie realizowana przez gminę Rychwał. Gmina odpowiedzialna będzie za:

- przyjmowanie deklaracji od mieszkańców,

- złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego,

- wyłonienie wykonawcy projektu technicznego, w którym m. in. zostanie wyceniony koszt indywidualnej instalacji fotowoltaicznej,

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który dostarczy i zainstaluje systemy fotowoltaiczne,

- nadzór inwestorski,

- odbiory końcowe,

- rozliczenie finansowe projektu.

Gmina będzie właścicielem mikroinstalacji, którą użyczy mieszkańcom, co pozwoli właścicielom nieruchomości zgłosić mikroinstalację do zakładu energetycznego.

Deklaracje uczestnictwa dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta oraz na stronie internetowej www.rychwal.pl - aktualności.

Deklaracje należy składać w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale w terminie od 30 kwietnia do 12 maja 2015 r.

Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia deklaracji. Aby nieruchomość mogła być włączona do projektu, konieczne jest spełnienie warunków technicznych umożliwiających efektywną pracę mikrinstalacji:

- usytuowanie dachu umożliwiające montaż ogniw od strony południowej,

- kształt i powierzchnia dachu umożliwiające montaż ogniw – co najmniej 30 m²,

- brak zacienienia, które ograniczałoby wytwarzanie energii elektrycznej przez ogniwa,

- odrębne licznik na energię wykorzystywaną na potrzeby gospodarstwa domowego i działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.

Informacje na temat projektu dostępne są pod nr tel. 63 248 10 01 wew. 22 i 40, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub osobiście w pok. nr 7 Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Ze względu na małą liczbę planowanych do realizacji instalacji o wyborze lokalizacji decydować będzie jak najlepsze spełnienie wymogów technicznych. W pierwszej kolejności do projektu zostaną zakwalifikowane nieruchomości, na których gmina nie realizowała przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zapraszam naszych mieszkańców do składania deklaracji i udziału w projekcie.