Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale PDF  | Print |  E-mail

Jest w Koninie i Kaliszu będzie i w Rychwale. Około 40 osób, głównie seniorów, zebrało się 10 marca br. w sali OSP w Rychwale na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rychwale. Podczas zebrania przyjęty został statut i wyłoniono władze stowarzyszenia. Prezesem została Pani Magdalena Leśna.

Zdecydowano również o tym, że do momentu oddania do użytku hali widowiskowo – sportowej w Rychwale, siedzibą UTW będzie Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale. W obecnej chwili trwa procedura związana z rejestracją stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.
Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Obok seniorów z miasta i gminy Rychwał wzięli w nim udział samorządowcy m.in. Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara oraz Zastępca Burmistrza Ewa Jędrzejczak. Z ich strony padły deklaracje współpracy i wsparcia dla działalności uniwersytetu.
UTW w Rychwale jest organizacją, która w myśl zasady „otwartych drzwi” w swoich szeregach będzie skupiała nie tylko osoby starsze.
Głównymi celami UTW jest prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i turystyczno – krajoznawczej oraz włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego i sprawności intelektualnej i fizycznej. Cele te będą realizowane są między innymi poprzez wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, naukę języków obcych, prowadzenie działalności w kołach i zespołach zainteresowań czy organizację wycieczek.
Gratulujemy inicjatywy i życzymy powodzenia w realizacji założonych celów.