Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Gmina i Miasto Rychwał
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Rychwała ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwale, stanowiącej własność Gminy Rychwał – Ogłoszenie o przetargu


Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej "Zielono mi"

W dniu 21 października br. w Szkole Podstawowej w Kucharach Kościelnych odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej pn. „Zielono mi”, który adresowany był dla szkół podstawowych z terenu gminy Rychwał. Wzięły w nim udział dzieci z wszystkich 6-ciu placówek naszej gminy – łącznie 33 uczniów. Konkurs odbył się za sprawą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który dotuje projekt „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w Gminie Rychwał – projekt BLISKO NATURY”.

Więcej...
Konkurs Fotograficzny „Krajobraz Gminy Rychwał z drzewem w tle” rozstrzygnięty

W październiku rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Krajobraz Gminy Rychwał z drzewem w tle”. Zdjęcia nadesłane w konkursie mogły przedstawiać krajobraz gminy Rychwał, w którym występują pojedyncze drzewa, ich szczegóły, szpaler, aleję, zadrzewienia śródpolne lub fragment lasu, parku, czy sadu.

Więcej...
"Pyrczok" po raz ósmy

W sobotnie popołudnie 17 października w Świetlicy Wiejskiej w Glinach, mieszkańcy gminy Rychwał jak co roku świętowali zakończenie jesiennych zbiorów. Święto pieczonego ziemniaka – tradycyjny „Pyrczok”, został zorganizowany przez Zespół Ludowo-Biesiadny „Bielanki”, Sołectwa: Gliny, Lubiny i Biała Panieńska oraz OSP Gliny przy współpracy z Samorządem Rychwała.


Więcej...
Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Rychwał do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

Termin konsultacji został ustalony od dnia 16 października 2015 r. do dnia 27 października 2015 r.

Wypełniony formularz „Ankiety konsultacyjnej” należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2015 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał lub przesłać na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. o godz. 13:00 w Sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21.


Święto pieczonego ziemniaka - PYRCZOK


KOMUNIKAT

Nadejście chłodnego okresu jesiennego i zbliżająca się zima wiążą się z koniecznością ogrzewania mieszkań i domów. Początek sezonu grzewczego w budynkach jest czasem, kiedy dochodzi do wypadków oraz wzmożonej ilości pożarów, powstałych najczęściej na skutek nieprawidłowego użytkowania instalacji grzewczych, nieszczelności i złej drożności przewodów kominowych, nieodpowiedniej eksploatacji pieców i kuchenek gazowych, grzejników elektrycznych, nieodpowiedniej wentylacji pomieszczeń oraz nieostrożnego obchodzeniem się z ogniem.

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w sprawie możliwości wystąpienia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla podczas okresu grzewczego.


Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela, to dzień szczególny - czas podsumowań i podziękowań pracownikom oświaty za ich pracę dydaktyczno - wychowawczą, godną naśladowania postawę i zaangażowanie. W spotkaniu, które odbyło się 13 października w Zespole Szkół w Rychwale, uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, Wszyscy, którzy na co dzień podejmują trud i obowiązek wszelkich działań wychowawczych we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Rychwał.

Więcej...
30-lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale

30-lecie istnienia obchodził w środę, 14 października 2015 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale.  Uroczystości związane z tym wspaniałym Jubileuszem zostały połączone z Obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej...
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


INFORMACJA PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A. KALISZ


Zielona energia dla mieszkańców gminy Rychwał

5 października 2015 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. "Budowa na terenie gminy Rychwał mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii", współfinansowanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Jest to jedyny taki projekt realizowany na terenie powiatu konińskiego i jeden z trzech w Wielkopolsce. W ramach tego zadania od 1 września do 2 października zostało wykonanych 27 instalacji fotowoltaicznych - 25 na nieruchomościach należących do mieszkańców i 2 na obiektach użyteczności publicznej tj. bibliotece i oczyszczalni ścieków. Instalacje fotowoltaiczne, składające się z paneli montowanych na dachach budynków lub na gruncie i falownika, służą do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych. Montaż takiej instalacji ma na celu obniżenie wydatków na energie elektryczną. Po przetargu wartość całkowita inwestycji wynosi 745 289,88 zł brutto, z czego Urząd Marszałkowski zrefunduje 567 797,04 zł czyli 90 % kosztów netto całego zadania. Wykonawca robót budowlano-montażowych była firma APATOR CONTROL Sp. z o.o. z Torunia, wspierana przez podwykonawcę: Photovoltaik Solar Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Ze względu na krótki termin realizacji projektu, który musi być rozliczony do 16 października 2015 r. prace wykonywane były w ekspresowym tempie, ale dzięki dużemu zaangażowaniu wykonawcy, zostały ukończone na czas.

Więcej...
Rolnicy z Rychwała na wystawie AGRO SHOW w Bednarach

W sobotę 19 września autokar pełen rolników z gminy Rychwał udał się na Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show do Bednar. Wyjazd zorganizowano w ramach współpracy Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale z Biurem Gminnym Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Po przyjeździe na miejsce rolnicy z nastawieniem na poszerzenie wiedzy, wymianę poglądów, nawiązanie kontaktów i zdobycie doświadczeń zaglądali do stoisk producentów maszyn, urządzeń, środków ochrony roślin, dodatków paszowych, firm nasiennych oraz instytucji związanych z rolnictwem. W każdej kolejnej edycji na wystawie prezentowanych jest wiele ulepszeń i nowości do pracy w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu Agro Show pełni rolę najbardziej kompleksowej imprezy rolniczej w Polsce. Jak co roku największą atrakcją wystawy były pokazy maszyn rolniczych podczas pracy w polu: ładowaczy, opryskiwaczy, ciągników z pługami, które zgromadziły tłumy rolników.
Uczestnicy z wystawy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń, z marzeniami o nowoczesnym parku maszynowym, możliwymi do spełnienia, ponieważ od 19 października do 17 listopada br. rusza kolejny nabór wniosków na Modernizację Gospodarstw Rolnych związanych z produkcją prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego.


Informacja o publicznym losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

 

I N F O R M A C J A


Burmistrz Rychwała informuje, że zgodnie z art. 182 § 7 Kodeksu Wyborczego /Dz.U. z 2011 r., Nr 21 , poz. 112 z późn.zm./ publiczne losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP odbędzie się w dniu 5 października 2015 roku o godzinie 8.30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21.


Burmistrz Rychwała

/-/ Stefan Dziamara

 


 


«StartWstecz12345678910DalejWstecz»

Page 3 of 66