Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Tereny inwestycyjne
Tereny inwestycyjne PDF 

Dostępne tereny inwestycyjne.

Gmina Rychwał jest gminą miejsko-wiejską, położoną w południowo wschodniej części województwa Wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Przez teren gminy przebiegają główne ciągi komunikacyjne tj. droga krajowa nr 25, oraz droga wojewódzka nr 443.

Do ważniejszych argumentów przemawiających za lokalizacją inwestycji na terenie gminy Rychwał należą:

§ bliskość autostrady A2 - węzeł „Modła”,

§ dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych, powiatowych,

§ obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

§ niższe ceny gruntów od tych leżących bezpośrednio przy autostradzie,

§ gminna oczyszczalnia ścieków,

§ dostępność do sieci energetycznych i telefonicznych,

§ wysoki stopień zwodociągowania gminy,

§ rozwijająca się sieć kanalizacyjna,

§ konkurencyjna siła robocza,

§ życzliwość miejscowego samorządu.

Załączone dokumenty:

Teren aktywizacji gospodarczej - Rychwał

Obręb Zosinki

Obręb Czyżew

Obręb Dąbroszyn-1

Obręb Dąbroszyn-2

Obręb Grabowa

Obręb Rybie

Obręb Rychwał, ul. Polna

Obręb Rychwał, ul. Grodziecka

Obręb Rychwał, ul. Złotkowska

Obręb Wola Rychwalska

Obręb Rychwał

Obręb Rychwał, ul. Sokołów