Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

Informacja dla mieszkańców PDF  | Print |  E-mail

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
którzy złożyli deklarację do projektu budowy mikroinstalacji prosumenckich – ogniw fotowoltaicznych

Ze względu na duże zainteresowanie projektem budowy mikroinstalacji prosumenckich– do chwili obecnej wpłynęło ponad 60 deklaracji i ograniczoną liczbą lokalizacji, które będą uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu (20 szt.) przyjęto następujące zasady ustalenia kolejności rozpatrywania deklaracji.

•    Wszystkie deklaracje, złożone do 12 maja 2015 r., będą miały nadany numer zgodny z kolejnością wpływu do tut. urzędu. Deklaracje podzielone będą na dwie grupy ze względu na: lokalizację w których nie realizowano przydomowych oczyszczalni ścieków i te na których gmina Rychwał realizowała przydomowe oczyszczalnie.
•    12 maja 2015 r. spośród osób, które złożyły deklaracje w drodze losowania zostanie wyłoniona trzyosobowa komisja, która będzie uczestniczyć w ustalaniu kolejności rozpatrywania deklaracji.
•    13 maja 2015 r. o godzinie 8:00 na sali narad urzędu (Plac Wolności 21), komisja publicznie wylosuje numery deklaracji, wg. których zostanie stworzona lista. Odrębnie zostanie utworzona lista deklaracji złożonych przez osoby, które uczestniczyły w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Lista ta będzie rozpatrywana w drugiej kolejności. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w publicznym losowaniu. Ustalone w ten sposób listy określać będą kolejność rozpatrywania deklaracji.
•    Kolejnym etapem prac będzie analiza deklaracji pod kątem spełnienia przez daną lokalizację warunków niezbędnych do optymalnego funkcjonowania ogniw fotowoltaicznych. Deklaracje będą analizowane przez przedstawicieli firmy doradczej, wyłonionej w celu opracowania dokumentacji projektowej. Na tym etapie odrzucone zostaną lokalizacje niespełniające warunków technicznych dotyczących usytuowania dachu i zacienienia.
•    W kolejnym etapie (od 13 do 18 maja ) pracownicy firmy doradczej podczas oględzin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się z osobami, które złożyły deklarację) ustalą czy możliwe jest wykonanie instalacji na danej nieruchomości. Celem oględzin, będzie ustalenie 20 lokalizacji spełniających wymogi gwarantujące optymalne funkcjonowanie instalacji.
•    Po zakończeniu oględzin zostanie ustalona ostateczna lista lokalizacji, które zostaną uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.
•    Od 21 maja 2015 r. osoby, które złożyły deklaracje będą mogły uzyskać informację, czy zgłoszona przez nie lokalizację będzie uwzględniona we wniosku o dofinansowanie - Urząd Gminy i Miasta w Rychwale pokój nr 7, telefonicznie pod numerem 63 248 10 01 wew. 40 lub 22 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .