Witamy na starej stronie gminy Rychwał.
Zapraszamy na nową stronę pod adresem: rychwal.pl

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 25 marca 2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rychwał”. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale. W terminie 5 dniu pozostali wykonawcy mogą odwołać się od tej decyzji. Planowany termin podpisania umowy to 31 marca 2015 r. Jednak, ze względu na konieczność zapewnienia mieszkańcom ciągłości odbioru odpadów, pracownicy PGKiM już od 25 marca dostarczają mieszkańcom harmonogram odbiorów, obowiązujący od kwietnia do grudnia 2015 r. W przypadku konieczności zmiany harmonogramu, będzie on ponownie dostarczony mieszkańcom.

HARMONOGRAM